אמנות, בסוד, העץ

אמנות
אידיאה, ביטוי עצמי, כישוף

מחיר קטלוג: 110 ש'
מחיר אחרי הנחה:  80 ש'
220 עמ'

יש החושבים שהאמן הוא כאותה צדפה המייצרת את הפנינים שלה כצורת הגנה. כאשר נכנס לתוכה גרגר חול הטורד אותה, היא עוטפת אותו במעין שכבה רירית המתגבשת עם הזמן לפנינה הצחורה, השנהבית והאצילית, שאנו מכירים. משמע, ראשיתו של האמן מכאוב, קונפליקט לא פתור, קוץ הנעוץ בבשר החי, וידוי מן המרתף, שמחפש הכרה עצמית וכפרה. לאמור, אין היצירה אלא פורקן של כאב ואשמה.

דבר זה מסביר מדוע מרביתן של יצירות המופת אינן 'יפות' במובן הרגיל. האמן אינו רק מדריך המבקש להכניס אותנו לעולמות שמימיים שופעי יפעה. יותר מכל, הוא מדריך, מיומן אך קצת הזוי, אולי מטורף, לנפשו שלו. הוא עורך לנו סיור לא רק בגני העדן שלו, אם הוא בכלל טורח או מסוגל לעשות זאת. הוא עורך לנו ביקור בגיהנום הפרטי שלו. הוא מנסה להיפטר מן המצוקה שלו. הוא משליך אותה על בד הציור או מבטא אותה במלים על הנייר. הצופה או הקורא משמש לו כאן ככומר מוודה או אם רחימאית, שאמורים לגאול אותו מהסודות והסיוטים המבהילים את נפשו. מכיוון שצרת רבים חצי נחמה, הוא מחפש לו ביצירותיו שותפים לחוויה, שיעידו בחפץ לב שאם הוא משוגע, חוטא, אובד דרך, הרי שהם יחד עימו בצרה. 


להמשך הקריאה נא ללחוץ כאן


בסוד היחידה
האדם בפילוסופיה האכסיסטנציאלית 
בעקבות קירקגור וניטשה

מחיר קטלוג: 98 ש'
מחיר אחרי הנחה:  75 ש'
190 עמ'

ברגע שאמרת שהאדם הוא יחידי, יוצא דופן, שבלתי אפשרי למצות את הוויתו לא במסגרת הטבע הפיזיקאלי ואפילו לא במוסר הכללי, ממילא איננו יכולים לציין מהות או תוכן מוגדר לאדם הזה. לאנושי אין מאפיינים כלליים. פשוט, אילו היינו יכולים לציין תוכן מוגדר הרי שהיינו חוזרים להגדיר את האדם כ'טבע' כזה או אחר.
כאן אנו רוצים לומר שהאדם הוא חריג מוחלט – הוא לא שייך לשום 'טבע'! אי אפשר לאפיין אותו בתכונות מסוימות כאלו או אחרות. אם כן, איך עלינו להבין את הדינמיקה של מהות שאין בה תוכן מוגדר כלשהו?
קל לשער שאם האדם הזה אינו נתון מראש כטבע הרי שהוא הולך ומתעצב – הוא תהליך יותר מכפי שהוא מוצר מוגמר. במלים אחרות, עיקר האדם הוא יסוד החירות והיצירה שבו.
הפילוסופיה האכסיסטנציאלית מנסה לספר לנו על ה'יחידה' הזאת, כשהיא עושה קודם כל עבודה של 'פינוי מקום' – היא מראה לנו מה אין לראותו כאנושי באופן מלא. אזי, היא מעמידה בחריפות את השאלה: מה מתחייב מתוך המצב הזה שהאדם הוא 'יחידה'? האם יש לנו מסר או בשורה לאדם הזה, היוצא מן הכלל?להמשך הקריאה נא ללחוץ כאן


העץ הקדוש
החכמה המטורפת של קולות האדמה

מחיר קטלוג: 98 ש'
מחיר אחרי הנחה:  75 ש'
220 עמ'

אי אפשר לדבר על הוויה במושגים של 'תועלת'. זו איכות קיומית הדומה לחוויה אסתטית – היא לא 'שימושית' – הערך שלה בה עצמה. אתה לא אמור לעשות מזה ארון מטבח או כוננית. אתה אמור להתפעל ולהתפעם, להיפתח ליופי. אתה אמור לחוות את ההוויה העצמית שלך באופן חדש. אתה אמור להיות מוקסם.
חז"ל מדברים על מצב שבו, התועלת שהאחד מפיק אינה באה על חשבון הזולת. בחינת, "זה נהנה – וזה לא חסר". שני הצדדים יוצאים ברווח מן המפגש. במקרה זה, חוק האנתרופיה אינו פועל. כל אחד נותן את המיטב, אך בדרך כזו, שהוא מביא תועלת לכולם, לרבות לו עצמו. זו סיטואציה שבה אף אחד לא מנוצל. הוא לא יוצא מן המשחק ככשלון או כ'חוליה חלשה'. להיפך, כולם יכולים להיחשב זוכים ומנצחים. יש כאן –  WIN WIN SITUATION;
לא מסרתי לך משהו מעצמי – העברתי לך משהו דרכי! אני לא מפסיד מזה שאתה מתפעל או לומד ממני. אני מעניק לך משהו, אבל אני לא מפסיד את ההוויה העצמית שלי. זה נשמע פשוט, אך הזיקה הזו אינה מובנת במבט ראשון. בכל אופן, היא רבת עוצמה ומבשרת הסתכלות חדשה גם על יחסי אנוש.

להמשך הקריאה נא ללחוץ כאן